Merak Edilenler

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular
 • Bina sorumlusu (YÖNETİCİ) kimdir? Hangi yasada tanımlanmıştır?

  Yönetici tanımı Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 34’te yapılmıştır. Maddeye göre: Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici).... denir. ..Devamı

 • Yıllık kontrol yapıldıktan sonra bina yöneticisi ne yapmalıdır?

  Bina Yöneticisi Asansör kontrolü sonrasında tebligata göre belirtilen süre içerisinde muayeneye ilişkin raporlarını teslim almalı ve raporun bir suretini asansörün bakım hizmetini aldığı firmaya iletmelidir. Rapordaki tespit edilen eksiklik durumuna ve risk seviyesine (Kırmızı, Sarı, Mavi, Yeşil) göre asansörün kapatılması (Kırmızı), eksikliklerin ivedilikle giderilmesi (Sarı) veya eksikliklerin bir sonraki kontrole kadar giderilmesi durumlarına göre hareket etmelidir. Eksikliklerin giderilmesi sonrasında Muayene ..Devamı

 • Asansörle ilgili ve saklanması gereken belgeler nelerdir?

  Asansör tescil belgesi, Yetkili bir firmayla yapılmış bakım sözleşmesi, Doldurulmuş ve imzalanmış aylık bakım formaları, faturaları Asansör Bakım Defteri, ..Devamı

 • Aylık Bakım ile Yıllık Kontrolün Farkı nedir? Her ikisi de yapılmalı mıdır?

  Evet, her ikisi de yapılmalıdır. Bakım, asansörünüzün ilk tasarlandığı biçimde, tüm fonksiyonlarının ve güvenlik gereklerinin devamlılığını sağlayan işlemlerdir. Bakım, bina sahipleri tarafından seçilen yetkili bir firma tarafından her ay yapılır. Kontrol ise, Asansörün, güvenli ve işletme yönünden uygun şekilde çalıştığının tespiti için, yılda en az bir kere bina sorumlusu tarafından Belediyenin sözleşmeli A tipi muayene kuruluşuna yaptırılacak işlemdir. Her iki işlemin masrafları bina sahipleri tarafından karşı ..Devamı

 • Binamızda asansör var, yapmamız gereken nedir?

  Temel emniyet şartlarını sağlamak ve yasal gerekleri yerine getirmek olarak iki ana hat üzerinde yapmanız gerekenler vardır: 1-Temel Emniyet gereklerinin sağlanması: Yetkin bir asansör bakım firmasıyla bakım anlaşması yaparak, asansörünüzün her ay bakımını yaptırmalısınız. Bu çerçevede, bakım firmasının vereceği rapor doğrultusunda asansörünüzün eksiklerinin giderilmesini sağlamalısınız. 2-Yasal gereklerin yerine getirilmesi: a-Asansör tescil belgesi olmalıdır. Bu belge elinizde yoksa, varlığını asansörünüzü ya ..Devamı

WhatsApp
Hemen Ara